การพนันบอลเราสามารถพบเจอได้มากมายทั่วโลก โดยเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลของทั่วทั้งโลกมักจะมีฤดูกาลหมุนเวียนกันไปในแต่ประเทศทำให้บางฤดูกาลก็ไม่มีการจัดเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้นส่งผลให้บางครั้งมันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักพนันบอลที่ต้องการลงพนันบอลในคู่ที่ตนต้องการ เพราะเหตุนี้บนความนี้จึงนำเสนออีกรูปแบบหนึ่งของการพนันบอลโดยใช้เกมกีฬาเสมือนจริงโดยเกมกีฬาเสมือนจริงนี้จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ของนักพนันบอลที่ต้องการลงพนันบอลในฤดูกาลที่ไม่มีเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกมกีฬาเสมือนจริงคืออะไร แล้วมันสามารถเปรียบเทียบกับเกมกีฬาของจริงได้แค่ไหน

 

  1. เกมกีฬาเสมือนจริงที่ต้องรู้ก่อนเล่นพนันบอล

เกมกีฬาเสมือนจริง เป็นอีกหนึ่งประเภทของการเดิมพันที่กำลังได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยการนำเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่เล่นจริงมาจำลองลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเฉพาะในการทำงานทำให้เกิดเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้น โดยผู้เล่นในเกมการแข่งขันนี้จะใช้ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการควบคุมเลียนแบบพฤติกรรม กำลังกายของผู้เล่นและวิธีการเล่นของนักกีฬาฟุตบอลจริง ๆ มาทำการประมวลผลแล้วนำมาแสดงเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่เสมือนจริงขึ้นมา ให้เหล่านักพนันบอลทั้งหลายได้ลงเดิมพันกันโดยที่ไม่ต้องสนใจฤดูกาลในการแข่งขันได้อย่างเต็มที่ แต่เพื่อให้เราเข้าใจการทำงานของเกมกีฬาเสมือนจริงนี้อย่างถี่ถ้วนเราก็ต้องเข้าใจระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์นี้ด้วยเช่นกัน

 

  1. ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์

ความเป็นมาของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เริ่มมีการศึกษาขึ้นในปี ค.ศ.1950 โดยอาจารย์จากประเทศอเมริกาและอังกฤษ นิยามของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ได้ถูกกำหนดขึ้นในปี ค.ศ.1956 โดย John McCarthy ได้มีการศึกษาและพัฒนาระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ต่อมาได้มีการกำหนดเกณฑ์เพื่อทำการทดสอบว่า เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์จะสามารถคิดได้เหมือนมนุษย์หรือไม่ออกมาโดย Alan Turing นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ แต่จนถึงปัจจุบันนี้เครื่องจักรกลหรือระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่สามารถผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้เลยระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ทำได้เพียงเลียนแบบความสามารถของมนุษย์ได้เพียงเท่านั้น

 

  1. ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์

ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ คือเทคโนโลยีที่ถูกออกแบบมาให้มีการทำงานที่เหมือนกับการทำงานของสมองมนุษย์ แต่ถึงอย่างนั้นระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ก็ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะเลียนแบบการทำงานให้เหมือนสมองของมนุษย์ไปเสียทีเดียว แต่จะมีจุดมุ่งหมายไปที่การแสดงผลหรือกล่าวคือความสามารถในการตอบโต้กับผู้ใช้งานได้โดยตรง ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์นั้นถูกสร้างขึ้นมาจะไม่สมบูรณ์แบบพร้อมซึ่งเหมือนกับมนุษย์ที่เกิดใหม่จำเป็นต้องให้ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ต้องได้รับการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้เสียก่อนจึงจะสามารถนำมาใช้งานได้ รูปแบบการทำงานของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เปรียบสเมือนวงกลมที่ซ้อนกันอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 วง โดยที่มีจุดศูนย์กลางร่วมกัน ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์คือวงใหญ่สุดที่อยู่ด้านนอกสุด วงด้านในถัดมาคือ การเรียนรู้ของระบบจักรกล ที่หน้าทีในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ว่าอะไรทำงานอย่างไรแต่การเรียนรู้ของระบบจักรกลนั้นก็ยังอยู่ภายใต้การทำงานของวงกลมถัดไปเช่นเดียวกัน วงกลมถัดไปก็คือ ระบบการเรียนรู้เชิงลึก ทำหน้าที่ควบคุมการเรียนรู้ของระบบจักรกลว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ และในวงกลมสุดท้ายคือส่วนสำคัญที่จะเชื่อมการทำงานของระบบทั้ง 3 วงเข้าด้วยกันโดยทั้ง 3 วงนอกจะต้องขึ้นกับวงกลมนี้ก็คือ ระบบโครงข่ายประสาทเทียม โดยรูปแบบการทำงานของส่วนต่าง ๆ ของระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เรานั้นเอง ในส่วนที่เป็นหัวใจหลักของระบบคือ ระบบโครงข่ายประสาทเทียมซึ่งทำหน้าที่หลักและการคิดให้ได้เช่นเดียวกับมนุษย์เรานั่นเอง

 

  1. พัฒนาการของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์

พัฒนาการของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ ปัจจุบันระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ยังถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังห่างไกลกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามระบบโครงข่ายประสาทเทียมก็คือหัวใจหลักในการพัฒนาระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ เพราะมีผลต่อเนื่องไปถึงทุกส่วนของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ทั้งระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้ของระบบจักรกล ระบบการเรียนรู้เชิงลึกและระบบโครงข่ายประสาทเทียม ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับคือ

  1. ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป

ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป ในระดับนี้ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์จะสามารถทำความเข้าใจเหตุและผล สามารถวางแผนกลยุกต์และสามารถรับมือกับสถานะการที่ซับซ้อนได้ เล่นการวางแผนเกมการเล่นของนักกีฬาฟุตบอลในเกมกีฬาเสมือนจริงได้ทำให้รูปแบบการเล่นมีความหลากหลายและความเป็นไปได้ที่จะแพ้หรือชนะในเกมไม่ตายตัวจึงเหมาะแก่การนำมาเป็นเกมพนันบอลในเกมกีฬาเสมือนจริงได้อย่างง่ายดาวเพราะสามารถจัดเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการและยังสามารถรองรับความต้องการของเหล่านักพนันบอลที่ต้องเล่นในฤดูกาลที่ไม่มีเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจริงได้

  1. ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดเหนือมนุษย์

ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดเหนือมนุษย์ ในระดับนี้จะมีความน่ากลัวเหมือนกันที่เราเห็นได้ในหนังไซไฟโลกอนาคต ที่ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์คิดจะโค้นล้มมนุษยชาติให้หมดสิ้นไป ที่ระบบระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เป็นภัยต่อความอยู่รอดของมนุษย์นั้นเพราะระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์มีความฉลาดที่อยู่เหนือกว่ามันสมองของมนุษย์ทั่วทั้งโลกรวมกัน ในระดับนี้ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เพียงเครื่องเดียวก็อาจคิดได้เร็วกว่าสมองของมนุษย์ 73,00 ล้านคนรวมกัน

ถึงอย่างไรก็ตามระดับของระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ทั้ง 2 ระดับนี้ก็เป็นเพียงทฤษฎีสมมติฐานในการพัฒนาระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์เท่านั้น อาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับในหนังไซไฟหรือไม่เกิดเหตุการเช่นเดียวกับหนังไซไฟก็เป็นไปได้

 

  1. กฎกติกาในการแทงบอลสเหมือนจริง

กฎกติกาในการแทงบอลสเหมือนจริง ในการจำลองการแข่งขันกีฬาฟุตบอลจะใช้เวลาในการเดิมพันเพียง 3-5 นาทีเท่านั้นโดยทางเว็บพนันบอลจะนำเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเกมมาให้เหล่านักพนันบอลมาลงพนันบอลก่อน ก่อนวางเดิมพันเหล่าหนักพนันบอลสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และสถิติการแข่งขันของเกมกีฬาเสมือนจริงได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเล่นของเหล่านักพนันบอลเอง โดยกฎการลงเดิมพันในเกมกีฬาเสมือนจริงก็จะเหมือนกับกฎการลงเดิมพันของเกมกีฬาจริงนั่นเองหรือก็คือมีการลงเดิมพันทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง เหล่านักพนันบอลสามารถลงเกมการแข่งขันเสมือนจริงเมื่อใดก็ได้ 24 ชม. เปิดให้วางเดิมพันทุก ๆ  3-4 นาที มีลงเดิมพันแบบมีราคาต่อรอง มีการแทงบอลสูง-ต่ำ เป็นการทายผลเกมการแข่งขันโดยรวมการยิงประตูของทั้งสองทีมได้ ทุกอย่างสามารถทำได้เฉกเช่นการพนันบอลแบบธรรมดาได้เลยเพียงแต่เกมกีฬาเสมือนจริงนี้มีเกมการแข่งตลอดเวลา 24 ชม. และสามารถลงเดิมพันได้ทุก 3-4 นาที จึงตอบโจทย์เหล่านักพนันบอลทั้งหลายที่ต้องการพนันบอลในฤดูการแข่งขันที่ไม่มีเกมการแข่งขันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

 

สรุปแล้วจากเนื้อหาบทความที่กล่าวมาต้นเราจะเห็นว่า เกมกีฬาเสมือนจริงสามารถตอบโจทย์เหล่านักพนันบอลทั้งหลายที่ต้องการพนันบอลในฤดูการแข่งขันที่ไม่มีเกมการแข่งขันได้เป็นอย่างดีอีกทั้งมีความเทียบเท่าเกมกีฬาของจริงของจริงอีกด้วยเพราะมีการนำเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่เล่นจริงมาจำลองลงในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเฉพาะในการทำงานทำให้เกิดเกมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลขึ้น โดยผู้เล่นในเกมการแข่งขันนี้จะใช้ระบบปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการควบคุมเลียนแบบพฤติกรรม กำลังกายของผู้เล่นและวิธีการเล่นของนักกีฬาฟุตบอลจริง ๆ ทำให้เกมการเล่นแสดงออกมาได้สมจริงที่สุดและยังมีกฎการลงเดิมพันเหมือนกับกฎการลงเดิมพันของเกมกีฬาจริงหรือก็คือมีการลงเดิมพันทั้งครึ่งแรกและครึ่งหลัง สามารถลงเกมการแข่งขันเสมือนจริงเมื่อใดก็ได้ 24 ชม. และสามารถลงเดิมพันได้ทุก 3-4 นาที ทำให้เกมการแข่งขันนั้นจบไวมาก เกมกีฬาเสมือนจริงจึงได้รับความนิยมอย่างล้นหลามของเหล่านักพนันบอลเพราะได้เงินง่าย เห็นผลรวดเร็ว เกมจบไวสามารถลงเดิมพันต่อได้ทันทีและง่ายดาย